Školní nádvoří Hradec Králové

Hradec Králové

05/2017

fotograf: Václav Kahoun

plocha: 1133m^2

Školní dvůr je využívaný žáky prvního stupně a školní družinou. Cílem projektu bylo vytvořit příjemné kultivované prostření pro trávení času dětí. Zároveň ale vytvořit prostor, kde bude možné pořádat vystoupení dětí pro rodiče a prostor pro větší shromáždění, který v areálu ZŠ v současné době chybí.

Před provedením úprav byl školní dvůr tvořen asfaltovou plochou s obezděným „květináčem“ s několika stromy a doplňkovými pásy trávníku. Přístup na dvůr z budovy školy byl řešen schody a nevyužívanou rampou. Vybavení tvořilo basketbalový koš a dva nevyužívané stoly na stolní ping-pong.

Úpravy školního dvora jsou navrženy ve dvou výškových úrovních. V místě původní rampy je vytvořeno stupňovité sezení, které propojuje plochu přímo před budovou školy s vlastní plochou dvora / hřiště. Horní plošina před školní budovou může sloužit jako hlediště akcí odehrávajících se na spodní ploše nebo naopak jako jeviště pro vystoupení například školního sboru.

Spodní úroveň dvora je rozčleněna na organicky tvarované nové plochy trávníku a nově upravené univerzální betonové plochy, která barevně vhodně doplní zrekonstruovanou fasádu školy terakotovou barvou. Podobně jako šedé betonové plochy a svěží žlutá barva sedacích stupňů a mobiliáře. Trávník je modelován do podoby mírného svahu směrem k horní plošině dvora.

V rámci dvora vzniklo několik samostatných zón s různým potenciálem využití. Například menší hřiště na streetball, průlezka v horní úrovni dvora a nebo vrbičkový altánek, který doplňuje stíněné posezení. Dále taky cesta ze šlapáků v trávníku, která bude v budoucnu stíněna novými stromy.