Výstava „Doba Genová“

Praha - Národní muzeum

05/2019

fotograf: Tomáš Hejzlar

plocha: 150 m2m^2

Základním vizuálním dojmem by pro návštěvníka měl být kontrast bílého neutrálního okolí s výraznými grafickými prvky, jejichž barevnost se omezuje na 4 základní barvy. Tyto barvy odpovídají 4 bázím, ze které vzniká DNA, což reflektuje i grafika výstavy. Jednotlivé báze jsou zde tlumočeny jako tvary, jednotlivé dílky stavebnice, které dohromady v různých kombinacích, tvoří výsledný organismus. Dojem z výstavy tak navozuje čisté, laboratorní prostředí, což je v souladu s tématem DNA.

Celou výstavou se pak táhne grafické znázornění multimediální linky s jednotlivými zastaveními. Tato linka slouží také jako důležitý koncepční a navigační prvek, který ukazuje směr výstavy. Dalším prvkem, který prostupuje celou výstavou, je pattern složený ze čtyř jednoduchých objektů. Tento princip se inspiruje u samotné tvorby šroubovice DNA tedy ze 4 nukleotidů, které se vzájemně kombinují jako stavebnice. Odsud také pochází naše motto: DNA – stavebnice života. Tyto pomyslné stavební kameny odlišujeme především barvou, spojuje je však tvar různě dlouhých tobolek, které je v představují v abstraktní rovině a jsou základními stavebními kameny pro ostatní grafické aplikace – ať už se jedná o logo, ilustrace, nebo pro vodící linii na podlaze, která provází celou výstavou.

Použité materiály byly zvoleny s ohledem na tento koncept. Bílé stěny ohraničující výstavní prostor jsou zvoleny ze sádrokartonu. Ten umožňuje provedení beze spár, které by rušily zmiňovaný dojem čistého, co nejvíce neutrálního prostředí. Vitríny jsou pak řešeny klasicky z MDF se zasklením. Podlaha je řešena z desek OSB, broušených a několikrát opatřených bílým lakem.