Rodinný dům u lesa

Nové Strašecí

07/2021

fotograf: Tomáš Hejzlar

plocha: 231m^2

Lokalita: Nové Strašecí

Projekt – realizace: 2016–2021

Zastavěná plocha: 232 m2

Užitná plocha: 260 m2

Plocha pozemku: 1 140 m2

Náklady: 9 mil. kč

Fotografie: Tomáš Hejzlar

Když si k sobě klient a architekt nejprve musí najít cestu…

Na začátku práce na tomto domě bylo velké nadšení a nasazení klienta v navrhování jeho vlastního  domu. Cesta to byla celkem dlouhá, plná slepých odboček… Po nějaké době však klient řekl důležitou větu. „Nechám to na Vás, navrhněte prostě takový dům, který podle vás bude nejlépe plnit moje představy a požadavky. Svěřená důvěra se vyplatila a zrodil se koncept, který do procesu opět vrátil velké  nadšením pana investora a dočkal se po projekčním procesu i realizace.

Stavba se nachází na okraji města Nové Strašecí nedaleko za Prahou. Jedná se o svažitou parcelu, která ze západní strany sousedí s lesem a nabízí malebné výhledy do krásné krajiny. Obdélný dvoupodlažní dům je situován k severní straně pozemku tak, aby se v jižní části mohla rozléhat polosoukromá část prostorné zahrady a dům byl přímo obsloužen z příjezdové cesty pravého rohu parcely.

Podélnou stavbu domu tvoří dvě odlišné hmoty. První podlaží představuje masivnější podstavec, na kterém sedí půdorysně menší kvádr se sedlovou střechou druhého podlaží – jednoduchý archetyp. Obě úrovně jsou od sebe odděleny materiálově, kde první úroveň je pojednána do bílé fasády a druhá je kontrastně oblečena do antracitového falcovaného plechu. Propojujícím materiálem je dřevěný obklad. Vzniklé uskočení druhého podlaží umožňuje výstup na pochozí střechu kolem tří stran domu. Z určitého pohledu můžeme vidět pouze černou nástavbu se sedlovou střechou, je tedy možné vnímat objekt jako jednopodlažní – první patro splyne s přírodou.

Technické a provozní místnosti jsou situovány k severní straně pozemku. Obytné místnosti jsou naopak cíleny na jihozápad. Dům graduje v jeho levém, západním štítu směřujícímu k lesu, kde je umístěn obývací pokoj s kuchyní s rohovým fixním zasklením s výhledy do přírody. Prostorné posuvné dveře dovolují propojení interiéru s terasou na jižní stranu. Nad obývacím prostorem se v druhém patře na přání klienta nachází prosvětlený malířský ateliér, jehož dominantou je celoprosklená štítová fasáda směřující do krajiny místní přírody s výstupem na střešní terasu.

Dům reaguje na svažitost terénu minimalizovanou světlou výškou garáže v horní části pozemku. Ostatní prostory jsou umístěné pod úrovní garáže a jejich světlá výška je 2,9 metru. Objekt je částečně zapuštěn, což je patrné ze západního pohledu.

Dalším požadavkem investora bylo umístění místnosti vedle ložnice v prvním podlaží, která nyní slouží jako společný dětský pokoj pro dvě malé děti. Do budoucna se děti přesunou do druhého patra a prostor herny bude sloužit jako pracovna či posilovna.

Z konstrukčního hlediska se jedná o klasickou zděnou stavbu z broušených cihelných bloků, která je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné stropní konstrukce jsou tvořeny předepnutými železobetonovými panely výšky 250 mm. K vynesené vrcholové vaznice krovu, která je zhotovena ze dvou válcovaných svařených profilů tvaru U, slouží ocelová subtilní konstrukce za proskleným obvodovým pláštěm západního štítu.