Viktor Pivovarov – retrospektivní výstava

Praha - Veletržní palác

05/2021

fotograf: Tomáš Hejzlar

Velká retrospektivní výstava malíře Viktora Pivovarova představila jeho bohatou životní dráhu v plné šíři. Zadáním bylo vytvořit důstojné a přehledné prostředí pro více než 200 obrazů nejrůznějších formátů a technik. To vše v prostředí jednoho patra ve Veletržním paláci. Po předchozí výstavě zůstaly zachovány výstavní obvodové stěny, které šly pohodlně znovu využít.

 

Kurátorka a samotný autor přišli s konceptem, který počítal s podélným předělením prostoru, což vytvořilo jasně stanovenou cestu, kudy by návštěvník měl výstavu projít.

 

Tomuto přání jsme vyhověli a navrhli doprostřed výstavního sálu různě členěnou příčku, která reaguje na stávající sloupy a skelet samotné budovy a vytváří tak různá zákoutí pro jednotlivá tematická oddělení, které si stanovil autor s kurátorkou. Specialitou našeho návrhu se pak stalo určité odlehčení v podobě průsvitných závěsů, které porůznu prostřídaly pevné stěny. Skrz tyto průhledy vzniklo sice vizuální propojení, nicméně dostáli jsme přání autora, a nebylo možno skrz tato místa projít. Celkový dojem z prostoru byl ale díky těmto místům nádechu o něco velkorysejší, než kdyby celá dělící stěna byla jen klasická příčka.

 

Vzhledem k barevnosti většiny děl jsme zvolili na obvodové stěny bílou barvu a do kontrastu k tomu na nově přidané stěny různé stupně šedé až po černou.

 

Ve vstupním prostoru byl umístěn černý klín, který návštěvníky vedl nejprve skrz autobiografické údaje o autorovi a při cestě nazpátek ve svých útrobách odhalil lektorský koutek, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet tematické hry, které dále rozvíjely a reagovaly na dílo pana Pivovarova.